O Nas

UKRYTE. Psychoanalityczne spotkania filmowe” to inicjatywa z ambicją popularyzowania psychoanalizy jako dziedziny, która może wiele wnieść w rozumienie twórczości artystycznej, w tym filmowej. Psychoanaliza filmu jest obecnie jednym z najbardziej ekspansywnych kierunków filmoznawstwa światowego, a nasza działalność zmierza do wspierania tej tendencji również w Polsce.

Blog stanowi kontynuację i rozszerzenie cyklicznych spotkań w kinie Iluzjon, wraz z którym organizujemy projekcje filmowe połączone z dyskusjami. Do udziału w nich zapraszamy z jednej strony publiczność, z drugiej - praktyków i teoretyków psychoanalizy, reżyserów, krytyków sztuki, filozofów i artystów. Zależy nam, aby blog stanowił przestrzeń do prezentowania myśli i interpretacji powstałych w czasie comiesięcznych dyskusji, poglądów naszych gości, a także materiałów związanych z poruszaną podczas spotkań tematyką.

Działamy pod egidą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszającego środowiska psychoterapeutów psychoanalitycznych z całej Polski, które dąży do rozwoju psychoanalizy zarówno w obszarze klinicznym jak i naukowym. Mamy nadzieję, że zarówno spotkania filmowe, jak i blog, przyczynią się do realizacji tych celów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz